Astrolojideki Arketipler: Asteroitler

Arayışınız Işığınızdır

Astrolojideki Arketipler: Asteroitler

13 Haziran 2024 Arketipler Makaleler 0

Astrolojide gezegenlerin etkilerini tanımlayan kavramların başlangıç kaynağı Mitolojik öykülerdedir. Bu nedenle mitolojik öykülere dikkati yöneltmek ve o büyük mitsel oyunlardaki mesajları, metaforları ciddiyetle okumak gerekir. Makrodan(mitolojik öyküler) mikroya(kişisel öykümüz) modelleme yaparak pratik çıkarımlar yaptığımızda yaşam yolumuza fener tutmuş oluruz.

Manada kişiselliğimizin sırlarını keşfetmek, maddede daha bilinçli yürümemizi sağlar. Zira insan, mana arayan, attığı her adımın, seçtiği her eylemin manasını algılamadan hareket ederse robotlaşan bir canlıdır. Zeka ve bilgi sadece insanda mana kazanır. Hafızamız manalar ile kayıt tutar. En inançsız olduğunu söyleyen insanın bile kendine ait bir mana dünyası vardır.

Doğum anı haritasında(natal) ya da transit akışta(anlık gökyüzü) yerleşim gösteren gezegenlerin, sabit yıldızların ve asteroitlerin mitolojik öykülerinde saklanan manaları algıladığımızda, kendi hayatımız ile eşleşen yanlarını yakaladığımızda aradığımız o anlamlar tanım kazanır.

Bu farkındalığımız ile yaşam yolumuzu daha kolaylıkla yürürüz. İşte şimdi oldu, anladım, meğerse buymuş, demek ki böyle yapmam gerekiyormuş gibi cümleler bir ışık gibi zihnimizin içinde yanmaya başlar. Öykülerin içindeki karakterler bizim ilk arketiplerimiz olarak masallaştırılmış ve bize ipucu vermek üzere miras bırakılmıştır.

Güneş sistemi içinde eski bir gezegenin(Tiamat) dağılmış parçaları olduğu kabul edilen asteroitlere mitolojik kahramanların yani arketiplerimizin isimleri neden verilmiştir? Bu konuda kolektif bilincin gizli komutu ile kozmik seçimler yapıldığını düşünmekte sakınca görmüyorum.

Milyon sayıda olan bu kayaç parçalarının bazıları uydumuz ayın üçte bir büyüklüğüne sahiptir. (Ceres) İçinden önemli ve astrolojik olarak dikkate alınanları incelediğimizde onları gruplandırmak mümkündür. Asteroitlerin her biri bir ilksel tipoloji içeren, karakter ve davranış ortaya koyan mega kişiliklerdir.

Jung’un ısrarla üstünde durduğu ve çalıştığı üzre DNA’larımızda onların bilgileri kayıtlıdır. Gökten bize asteroit olarak anten gibi yansıma yaparken DNA antenlerimizden bilgi eşleştirmesi yaparak, birlikte üzerimizde çalışırlar.

Yerdeki beden bulmuş halimiz, gökteki ata arketiplerimiz ile Doğum haritamızda buluşurlar. Ruhumuzun yaşama gelmek için akit verdiği senaryoya göre de akışımızı belirlerler. Asla bu durumun zincirine mahkum olmadığımızı hatırladığımızda ise o akış rüyasından uyanırız. Direksiyona geçmek için bindiğimiz aracı tanımamız gereklidir. Bu aracın aksamlarını tanımaya yardımcı olan arketipler-astreoitlerin her biri başka özellikler gösterir. Değişik sınıflandırmalar ile onları inceleyebiliriz.

Kendimce oluşturduğum bir yedi gruplu sıralamayı sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi:

1- aşk ve sevgi

2- sağlık ve şifa

3- ilham ve yaratım

4- bereket, üretim, aile

5- kehanet ve büyü

6- akıl, zihin, düzen

7- hareketlilik ve dinamizm

………

Aşk ve sevgi ile ilgili asteroitler;

Juno, Eros, Psyche, Lilith, Amor, Afrodit, Lust, Priapus, Valentine, Union vb.

Sağlık ve şifa ile ilgili asteroitler:

Astrea, Aesculapia, Chiron, Hygeia, Panacea, Hestia, Bacchus, Circe vb.

İlham ve yaratım ile ilgili asteroitler:

Orpheus, Sappo, Terpsichore, Arachne, Siwa, Deadalus, İndustria, Minerva vb.

Bereket, aile, üretim ile ilgili asteroitler:

Ceres, Persephone, Demeter, Cupido, Hera, Niobe, Hades, Vesta, Tisiphone, Proserpina, Odysseus, İsis, Hybris, House, Child, Eunomia, Karma vb.

Kehanet ve büyü ile ilgili Asteroitler:

İsis, Hopi, Circe, Apollon, Astronomia, Kassandra, Pandora, Atlantis, Poseidon, Hekate, Urania, Spinx, İris vb.

Akıl, zihin, düzen ile ilgili asteroitler:

Athena, Hidalgo, Kronos, Zeus, Hera, Hebe, Apollo, Atropos, Hepaistos, Icarus, Lanchesis, Ophella, Toro vb.

Hareketlilik ve dinamizm ile ilgili asteroitler:

Icarus, Vulcanus, Admetos, Sisyphus, Nemesis, Kronos, Phaeteon, Terpsicore, Tantalus, Odysseus, Lanchesis, Klotho, Hybris, Eurydike vb.

Tüm bu arketipler Zodyaktaki konumunda hangi burca bağlı olarak doğum haritamızın hangi evinde(alanında) yerleşmiş ise bize hayatımız ile ilgili nokta atışı ayrıntılı çıkarımlar verir. Evrenin matematiğinin büyüsünde hiç bir şey tesadüf değildir. Bizim algımız bu matematiği algılamıyor iken mucize bilişler olarak tanımlarız bu bilgileri.

Oysa asıl mucize; bu kozmik geometrinin içine girdiğimizde algıladığımız büyük ve biricik sistemde edilgen veya kurban değil “Kun fe yekun” yetkili varlıklar olduğumuzdur. Yaşamın ve bilincin sadece bedende var olmak olduğu zannında kaldığımız sürece kendimizi kader kurbanları saymaya devam edeceğiz.

Yani sadece bedenin hapishanesinde kaldığımız kadar kader kurbanıyız… Astroloji ve arketipler bize bu hapishanenin demirlerini ve onları kırmanın yollarını gösterir. Kırsak mı artık?

Füsun Nesrin Dabağlar

Sharing is caring!